phone Hỗ trợ bán hàng: 0945 189 339     phone Hỗ trợ kỹ thuật: 0945189 339
pano1 kb pano3 giam sat pano2

Phụ kiện

Ổ cứng chuyên dụng

Ổ cứng chuyên dụng

Giá: 2.250.000
Mã: Western Purple HDD 2 171
Ổ cứng chuyên dụng

Ổ cứng chuyên dụng

Giá: 1.850.000
Mã: Western Purple HDD 1 183
Ổ cứng chuyên dụng

Ổ cứng chuyên dụng

Giá: 1.350.000
Mã: Western Purple HDD 5 175