phone Hỗ trợ bán hàng: 0945 189 339     phone Hỗ trợ kỹ thuật: 0945189 339
pano1 kb pano3 giam sat pano2

KBVISION Thương Hiệu mỹ

-10%
Ip camera

Ip camera

1.700.000 Giá: 1.530.000
Mã: Kn-2001wn 782
-8%
đầu ghi hình 5 in 1

đầu ghi hình 5 in 1

3.580.000 Giá: 3.293.600
Mã: KX-7108TH1 779
-10%
đầu ghi hình 5 in 1

đầu ghi hình 5 in 1

2.580.000 Giá: 2.322.000
Mã: KX-7104TH1 626
-10%
HD ANALOG CAMERA 2K

HD ANALOG CAMERA 2K

1.500.000 Giá: 1.350.000
Mã: KX-2K11C 772
-10%
HD ANALOG CAMERA 2K

HD ANALOG CAMERA 2K

1.780.000 Giá: 1.602.000
Mã: KX-S2001CA4 759
-10%
HD ANALOG CAMERA 2MP

HD ANALOG CAMERA 2MP

880.000 Giá: 792.000
Mã: KX-2111c4 689
-10%
HD ANALOG CAMERA 2K

HD ANALOG CAMERA 2K

2.780.000 Giá: 2.502.000
Mã: KX-S2005c4 148
-10%
HD ANALOG CAMERA 2MP

HD ANALOG CAMERA 2MP

1.280.000 Giá: 1.152.000
Mã: Kx-2021S4 172
-12%
HD ANALOG CAMERA 2MP

HD ANALOG CAMERA 2MP

1.140.000 Giá: 1.000.000
Mã: Kx-2121S4 171
HD ANALOG CAMERA 2MP

HD ANALOG CAMERA 2MP

Giá: 880.000
Mã: Kx-2112c4 842
-10%
KB-VISION

KB-VISION

11.300.000 Giá: 10.170.000
Mã: BỘ CAMERA 372
-10%
KB-VISION

KB-VISION

1.520.000 Giá: 1.368.000
Mã: KX-1011N 1
-10%
KB-VISION

KB-VISION

4.400.000 Giá: 3.960.000
Mã: KX-2007PN3x 207
-12%
KB-VISION

KB-VISION

3.240.000 Giá: 2.851.200
Mã: KB-8108D 351
-15%
KB-VISION

KB-VISION

6.120.000 Giá: 5.202.000
Mã: KX-7216D 325
-12%
KB-VISION

KB-VISION

2.050.000 Giá: 1.804.000
Mã: KB-8104D 292
-10%
KB-VISION

KB-VISION

1.900.000 Giá: 1.710.000
Mã: KX-1001N 193
-10%
KB-VISION

KB-VISION

1.520.000 Giá: 1.368.000
Mã: KX-1012N 196
-10%
KB-VISION

KB-VISION

1.520.000 Giá: 1.368.000
Mã: KX-1011N 232
-25%
KB-VISION

KB-VISION

4 Giá: 3
Mã: KX-1305N 198
-15%
KB-VISION

KB-VISION

2.780.000 Giá: 2.363.000
Mã: KX-1011N 178
-1%
KB-VISION

KB-VISION

12.600.000 Giá: 12.500.000
Mã: KX-2009PC 167
KB-VISION

KB-VISION

Giá: 21.200.000
Mã: KX-2307PC 179
-15%
KB-VISION

KB-VISION

4.200.000 Giá: 3.570.000
Mã: KX-2005MC 182
-15%
KB-VISION

KB-VISION

3.800.000 Giá: 3.230.000
Mã: KX-2004MC 175
-15%
KB-VISION

KB-VISION

2.520.000 Giá: 2.142.000
Mã: KX-NB2001 164
-12%
KB-VISION

KB-VISION

1.300.000 Giá: 1.144.000
Mã: KX-2012S4 164
-10%
KB-VISION

KB-VISION

1.160.000 Giá: 1.044.000
Mã: KX-2011C4 164
-15%
KB-VISION

KB-VISION

2.580.000 Giá: 2.193.000
Mã: KX-1305C4 176
-15%
KB-VISION

KB-VISION

1.480.000 Giá: 1.258.000
Mã: KX-1303C4 180
-15%
KB-VISION

KB-VISION

820.000 Giá: 697.000
Mã: KX-1011S4 226
-10%
KB-VISION

KB-VISION

810.000 Giá: 729.000
Mã: KX-1002C4 221
1 2>