phone Hỗ trợ bán hàng: 0945 189 339     phone Hỗ trợ kỹ thuật: 0945189 339
pano1 kb pano3 giam sat pano2

KBVISION Thương Hiệu mỹ / CAMERA 3MP + 4MP

-10%
HD ANALOG CAMERA 2K

HD ANALOG CAMERA 2K

1.500.000 Giá: 1.350.000
Mã: KX-2K11C 773
-10%
HD ANALOG CAMERA 2K

HD ANALOG CAMERA 2K

1.780.000 Giá: 1.602.000
Mã: KX-S2001CA4 760
-10%
HD ANALOG CAMERA 2K

HD ANALOG CAMERA 2K

2.780.000 Giá: 2.502.000
Mã: KX-S2005c4 148
-10%
KB-VISION

KB-VISION

11.300.000 Giá: 10.170.000
Mã: BỘ CAMERA 372
-10%
KB-VISION

KB-VISION

4.400.000 Giá: 3.960.000
Mã: KX-2007PN3x 207
-10%
KB-VISION

KB-VISION

1.900.000 Giá: 1.710.000
Mã: KX-1001N 193